عرفان حلقه(کیهانی)-انجمن عرفان از منظری دیگر و به زبان ساده تر
ادای احترام به محمدعلی طاهری در کنگره معنویت، بهداشت و علوم برزیل - نسخه‌ی قابل چاپ

+- عرفان حلقه(کیهانی)-انجمن عرفان از منظری دیگر و به زبان ساده تر (http://mataheri.org/forum)
+-- انجمن: تازه های عرفانی (http://mataheri.org/forum/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%AA%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%86%DB%8C)
+--- انجمن: اخبار و اطلاعیه ها (http://mataheri.org/forum/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%85%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1-%D9%88-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%87-%D9%87%D8%A7)
+--- موضوع: ادای احترام به محمدعلی طاهری در کنگره معنویت، بهداشت و علوم برزیل (/%D9%BE%D8%B3%D8%AA-%D8%A7%D8%AF%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%84%DB%8C-%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%DA%A9%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%AA%D8%8C-%D8%A8%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84)ادای احترام به محمدعلی طاهری در کنگره معنویت، بهداشت و علوم برزیل - Interuniversal - 12-07-2015

"ادای احترام به محمدعلی طاهری در کنگره معنویت، بهداشت وعلوم برزیل"

در کنگره CONOESC برزیل (معنویت، بهداشت و علوم) به استاد محمدعلی طاهری به عنوان یک دانشمند ایرانی برای خدمات شان در ارتقا آگاهی بشریت ادای احترام شد. محمد علی طاهری یک زندانی عقیدتی است که از سال 2011 در زندان به سر می برد.

در این کنگره، مستند "جاده ای رو به آزادی" نمایش داده شد که به محمد علی طاهری یک معلم معنوی می پردازد که از سال 2011 برای ارایه نظریه های علمی خود در تهران در زندان محبوس و محکوم به مرگ شده است.

در متن وبسایت این کنگره چنین آمده:

"آقای طاهری مدارک دکترای افتخاری بسیاری برای بنیانگذاری "فرادرمانی" و "سایمنتولوژی" دریافت کرده است. ایشان بدون جرم در سال 2011 دستگیر شدند. محمد علی طاهری محققی است که برای ارتقا سلامت انسان ها، دست به ادغام علم و معنویت زده است. CONOESC از سازمان های حقوق بشر میخواهد درراستای آزادی محمد علی طاهری و تمامی زندانیانی که به ناحق و تنها به علت ارایه ایده و شیوه های خود برای ایجاد دنیایی بهتر در زندان بسر میبرند، اقدام نماید."


Road to Freedom - Mohammad Ali Taheri. Documentário
Este documentário chamado "Road to Freedom" (caminho para a liberdade) é sobre Mohammad Ali Taheri, erudito persa, teórico e professor espiritual, que está preso desde 04 de maio de 2011 e condenado a morte no Teerã / Irã  por suas teorias científicas, pensamentos e crenças.
Taheri é Médico e acadêmico, com 8 doutoramentos Honoris e precursor das medicinas holísticas "Faradarmani" e "Psymentolog". Foi preso sem culpa formada em 2011 e pode ser executado a qualquer instante!

Mohammad Ali Taheri é um médico e pesquisador que integra a Ciência e a Espiritualidade em prol da Saúde. Assim, o CONOESC apoia o movimento de Direitos Humanos para a liberdade de Mohammad Taheri, bem como todos os presos injustamente que estão buscando cocriar um mundo melhor através de suas idéias e práticas.

Abaixo os links para assistir o Documentário Road to Freedom diretamente no Youtube a qualquer instante.
https://www.youtube.com/watch?v=lhHehGWQz20
https://www.youtube.com/watch?v=Hlb0lW6DWt4

Para assinar o apelo da Amnistia Internacional:
http://www.amnestyusa.org/get-involved/take-action-now/iran-quash-the-death-sentence-of-mohammad-ali-taheri-ua-21214
 
Livros de Taheri à venda na Amazon:
http://www.amazon.com/MohammadAli-Taheri/e/B005NNVFK8
 
Facebook com atendimento e informação em língua portuguesa, inglesa e persa:
https://www.facebook.com/groups/1645533825724177/?fref=ts

http://www.conoesc.com.br/agenda-salas